Kurs/foredrag

 

 

 

Tirsdag 16 januar

TEMAKVELD BEKLAGER AVLYST!

Kunstuttrykk og kommunikasjon

Hva er dette og hva kan det være godt for? Kom å få litt innblikk og erfaring.

Dette er en praktisk innføring med enkle øvelser.

Kl 18.00 - 21.00

Inngang kr 100,-

Åpen kafé

 

 

Torsdag 18 januar

Gi noe tilbake!

Et gruppetilbud inspirert av Pay it forward!

Kl 18.00 - 21.00

 

Kr 250,- i deltakeravgift til husleie og utgifter pr kveld.

Hva kan vi finne på? Det kan være alt fra å sende klær og tepper til mennesker som trenger det, eller en kveld med å dele ut kaker på et aldershjem, en fortellerkveld på en barnevernsinstitusjon eller sykehjem, kanskje en kveld med deling av klær vi ikke lenger trenger og noen kan kanskje frisere - andre sminke! Alt er mulig å finne på her. Kanskje har du et instrument du spiller eller hva som helst!! Vi benytter også maling, leire osv til å skape ideer og kanskje lage en utstilling eller gi bort bilder vi lager, eller kanskje auksjonere bort til et veldedig formål, eller...?! Fortsatt... alt er mulig 

Kirsten anthonsen inviterer til idé-dugnad torsdag 18 januar. Det blir 5 slike kvelder hver 2 torsdag t.o.m. 15 mars. Er du klar for en annerledes innsats i et felleskap i 2018? Påmelding nødvendig, så la høre fra deg! Ring 92021964 eller svar på denne mailen.

VELKOMMEN til spennende og sikkert utfordrende kvelder!

Kaffe og te servering.

 

 

 

 

Mandag 22 og tirsdag 23 januar

URTEMEDISIN OG SYKDOMSLÆRE

Gratis introduksjonskurs fra Herba Plus

Kursholder: Geir Magne Andersen

Kl 17.00 - 21.00 begge dager

 

Herba Plus har utviklet den naturmedisinske utdannelsen Ki-Terapi, som ved registrering gir rett til momsfritak.

Herba Plus står også bak utviklingen av det suksessfulle og største urtemedisinske behandlingskonsept i Skandinavia.

Preparatene er tilgjengelige for pasienter/brukere bare gjennom terapeuter.

Kurset gir grunnlaget for nødvendig forståelse og behandling med urtemedisin og kosthold.

 

Kurset egner seg meget godt for etablerte og erfarne terapeuter. Kurset danner også et godt grunnlag for de som ønsker å starte utdanning som naturterapeuter med kosthold og urtemedisin som hovedterapi, eller som støtteterapi til andre naturmedisinske behandlingsformer.

Du velger fritt om du vil delta en eller begge dager, men vi anbefaler å benytte muligheten til å delta på begge kursdagene for best mulig grunnlag for bruk av urtemedisin i dine behandlinger.

Dag 1 omhandler introduksjon og forståelse av fagområdene, mens på dag 2 gjennomgås en rekke sykdommer med forståelse av tilstand og behandling med urtemedisin og kosthold.

Dag 1: Introduksjon

- Innføring urtemedisin, virkestoffer, mekanismer og effekt

- Urtemedisin som terapiform

- Urtemedisin i kombinasjon med andre terapiformer

- Sykdomsfremkallende belastninger og blokkeringer

- Kroppens behov for essensiell næring i sine omdanningsprosesser til

f. eks enzymer, signalstoffer, hormoner og andre nødvendige stoffer for å holde kroppen frisk og rask

- Gode kompendier med ferdige behandlingsforslag følger kurset

Dag 2: Sykdomslære og urtemedisin

- Diagnoser

- Natur- og skolemedisinsk sykdomslære med gjennomgang av

en rekke utvalgte sykdommer, årsaker og symptomer

- Hvilke preparater velges og hvorfor akkurat disse benyttes

- Komplette behandlingsprogrammer

Påmelding: Tlf. 623 44 144 - Snarest eller innen 15 januar.

Pris: Gratis!

 

 

 

 

KUNSTUTTRYKK OG KOMMUNIKASJONSGRUPPE

 

Starter torsdag 25 januar kl 18.00 - 21.00

deretter hver 2 torsdag.

 

Sitat fra Pablo Picasso: "Alle barn er kunstnere. Problemet er hvordan man skal fortsette å være kunstner når man blir voksen!"

 

Ønsker du mer glede, kreativitet, energi og vitalitet? Lær hvordan du kan komme i dypere kontakt med deg selv og hvordan dine skapende uttrykk kan formidle dype sannheter til deg, og de øvrige gruppedeltakerne. I en trygg gruppe kan du få muligheten til å komme i kontakt med ditt skapende og lekfylte sinn. Alt vi skaper starter i vårt sinn! Tanker og ideer føder virkeligheten! Her får du muligheten til å gjøre store endringer i ditt eget liv og å få det til å vare. Vi har egen fb gruppe der vi kan hente og gi inspirasjon, støtte og gi veiledning mellom gruppekveldene.

 

Vi benytter meditasjon, tegning, maling, farger, klipp og lim, tekst, leire m.m. i en nærværende tilstedeværelse der sansene våre får spille "førstefiolin".

 

Begrenset deltakerantall.

Meld deg på innen 18 januar.

Kr 3500,- for 8 gruppekvelder, inkl materiale og kaffe/te. Beløpet kan deles opp etter avtale.

Depositum kr 500,- innbetales til kto 2050 25 23334 for å sikre din plass.

Påmelding til Kirsten Anthonsen på mail: maki.stasjonen@gmail.com eller

Tlf 92 02 19 64. Kontakt henne for flere opplysninger, eller se info om henne og kunst- og uttrykksterapi her på hjemmesiden.

VELKOMMEN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 30 januar

Innføring i astrologi

v/ Roar krogshus

med bl.annet mulighet for tolkning av en person i salen!

Kl 18.00

Kr 150,-

Astrologi er et verktøy til å forstå oss selv og personlighetene rundt oss på, og de personlige egenskapene som vi valgte å ta med oss inn i livet med denne gangen. Først forklares hvilke av våre medfødte evner og anlegg som planetene symboliserer. Han belyser også enkle betydninger av stjernetegnene og de 12 livsområdene som vi alle må forholde oss til gjennom livet. Du får en forståelig miniinnføring i astrologiens kompliserte verden. Han vil bruke bl.a sitt eget fødselshoroskop for å illustrere sammenhengene.

Om kurs-/foredrgsholder:

Roar er utdannet astrolog fra Den Nordiske Astrologiskolen i Oslo for snart 25 år siden. Han har lang erfaring som foredragsholder og kursleder av egne selvutviklingskurs, både her hjemme og i utlandet. Hans spesialkompetanse er å tolke tidligere liv og sjelens utvikling i dette livet ut fra fødselshoroskopet, men i dette foredraget vil han ikke ta opp dette tema, men konsentrere seg kun om den

 

tradisjonelle tolkningen av fødselshoroskopet. Mer på hjemmesiden

www.karmahoroskop.no

 

 

Onsdag 31. januar

kl. 19 - 21.00.

EN KVELD FULL AV INSPIRASJON OG NYE INNSIKTER!

Foredrag med Shalini Lind i ord og bilder.

 

Denne kvelden viser Shalini med bilder og inspirerende fortelling hvordan kroppens subtile energisystem er ment å virke i ditt sinn, for at bevissthetens dypere, spirituelle natur skal åpnes i deg.

 

I Østens visdomslære beskrives forholdet mellom kroppens subtile energisystem og menneskets aura som et kjærlighetsforhold mellom gudinnen Shakti og guden Shiva. Overalt i India møter man på statuer av de to i dyp elskov, en symbolikk som er blitt veldig misforstått i Vesten. Fordi vår religion har utelukket all kunnskap om energi og auraen og samtidig har lagt skam på menneskets feminine intelligens, kropp og seksualitet, har vi ingen referanser til å forstå betydningen av det erotiske møtet mellom Shiva og Shakti. Derfor er statuene blitt tolket som et uttrykk for sex. Den opprinnelige betydningen henviser derimot til den intense, erotiske gleden som oppstår i menneskets kropp og sinn, når to polariteter som har vært adskilt, blir gjenforenet. Vi opplever denne gjenforeningen når vi har god sex, men den samme intense opplevelsen av opphøyethet er ment for oss i alle situasjoner hvor polariteter møtes. Det har vi altfor liten erfaring med i Vesten.

 

I dagens religioner finnes det for eksempel en gud, mens gudinnen mangler. Hvordan ville livet vært, dersom de begge var like høyt elsket og forenet i menneskenes sinn? Det ville fylt oss med en gjentagende glede, fordi vi ville visst at den høyeste form for kjærlighet er forening. Ville avstanden mellom mann og kvinne vært så stor som den er i dag, hvis vi hadde lært å være sammen gjennom vår forskjellighet? Forstår vi betydningen av det å bevege oss mellom livets smerte og glede, i stedet for å unngå smerten? Er det vår manglende kunnskap om polaritetenes nødvendighet, som gjør at konflikten mellom Israel og Palestina aldri ser ut til å opphøre? Og hva kan vi lære av overgangen mellom dag til natt, mellom fortid og fremtid. Der er det ingen konflikt, bare en glidende, nesten usynlig bevegelse. For vi finner polaritetene overalt - i oss og rundt oss.

 

Derfor lærer vi i de originale, flere tusen år gamle østlige skriftene at menneskets fremste oppgave på jorden er å forene livets polære livskrefter, uansett hvor forskjellige de virker eller hvor steilt de står imot hverandre. Gjennom de siste par tusen årene har menneskeheten åpenbart feilet i så måte. I vår tid har mangelen på lærdom om polaritetenes vesen ført til en verdenskrise, - måten vi behandler Moder Jord, - som lett kan bli vår akilleshæl.

 

Skal krisen stoppes, må endringen begynne i menneskets indre, i tråd med hvordan energi og bevissthet virker, uavhengig av kulturelle og personlige forestillinger. Shakti, det feminine, oversettes i Østens lære med «power», mens Shiva, det maskuline, betyr «peace». Forenet i våre sinn danner de en fredskraft, som sies å være uovervinnelig.

 

Shalini er en inspirerende foredragsholder med bakgrunn som kursleder og spirituell veileder gjennom de siste 35 årene. I dag tilbyr hun kurs hvor hun skaper et vakkert møte mellom Kristenmystikken og Østens Tantriske Livsvisdom. Se hjemmeside http://www.innerlife.no

 

 

Tirsdag 20 mars

Foredrag om Neale Donald Walsch aller siste bok fra 2017 «Samtaler med Gud –Bok 4, Awaken the Species (Å vekke opp menneskeheten).»

v/Roar Krogshus

Kl 18.30

Kr 150,-

Boka handler om hva hver enkelt kan gjøre for en bedre verden, fordi nå må menneskeheten våkne og velge forandring for kloden vår. Det haster med å redde planeten og rette opp skjevheter. Her får du vite hvordan høyt utviklede samfunn på andre planeter lever sammen. En oppriktig Gud ber oss velge og håper at hver enkelt vil bidra, for han/hun kan bare gjøre det vi vil. Vi er gitt fri vilje og derfor er det summen av våre valg som styrer utviklingen.

 

 

Kommende foredrag/kurs:

vinter/vår2018

Geir Magne Andersen

Eksempler på lek med strek og farger.

Roar Krogshus

Shalini Lind

Neal Donald Walsch

KONTAKT OSS:

Nygardsbakken 22

2827 Hunndalen

Norway

(+47) 920 21 964

eller (+47) 414 79 857

All Rights Reserved © 2016

FØLGE OSS:

Vi har egen facebook-gruppe som du er velkommen til å bli medlem av.

Ønsker du jevnlig oppdatering og informasjon på mail så send oss gjerne oppdatert e-mailadresse

 

 

Beklager, men denne koblingen fungerer for tiden ikke.

Et senter for inspirajon, glede og velvære. En alternativ møteplass.